ФД ИутеКредит Македонија ДООЕЛ е финансиско друштво кое работи врз основа на Решение издадено од Министерството за финансии на Република Македонија бр.13-4845/5 од 24.07.2017 година и е регистриран администратор на лични податоци од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Кредитираме НАЈБРЗО и НАЈКОМФОРНО!

Одговорно кредитирање

Секогаш ги советуваме клиентите дека отплатата на точниот износ на одреден датум е најдоброто и најефтино кредитно однесување, кое гарантира позитивна кредитна историја и можност за дополнителен кредит во иднина. Основна филозофија на работењето на IuteCredit е долгорочна соработка со нашите клиенти, а за да ја оствариме оваа цел настапуваме со целосни и искрени информации за личниот кредитен рејтинг и сите трошоци кои произлегуваат од договорот за кредит. Во специфичниот договор за кредит кој го потпишуваме со нашите клиенти, покрај општите услови секогаш се наведени и објаснети сите трошоци кои произлегуваат од кредитот и помагаат при одлучувањето.

Одлични услови

При апликацирањето за кредит сами го одредувате износот на кредитот и рокот во кој треба да го вратите и се тоа по одлични и транспарентни услови. Кредитите се наменети за физички лица – поединци и домаќинства. Основна парола е брзо, комфорно и одговорно кредитирање преку обезбедување на финансиска помош на голем број клиенти од сите нивоа на општеството – луѓе што вообичаено не може да биде услужени од страна на банките поради обемната документација, времето на чекање и износот на кредит, но имаат потреба од финансиска помош за задоволување на потрошувачките навики, стабилизирање на семејниот буџет или за започнување на сопствен бизнис.

Одговор по апликација во рок од 15 минути

Клиентите можат да аплицираат за кредит во било кое време он-лине или користејќи мобилни платформи а исплатата на ододбрените апликации се врши истиот или евентуално следниот работен ден. Им нудиме можност на клиентите да аплицираат за кредит само со приложување на документ за лична идентификација. Сите дополнителни податоци за менаџирање на ризикот ги обезбедуваме и проверуваме самиОдговор по барањето за кредит се добива најдоцна за 15 минути по аплицирањето.

Услови за користење на веб страната

Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е сопственик на оваа веб страна и може да врши промени во било кое време. Со самиот пристап на оваа веб страна корисникот се согласува на: Авторски права – Објавените содржини на оваа веб страна (слики, информативни материјали и слично) како и графичката обработка подлежат под Закон за Авторско право и сродни права. Забранета е репродукција, пренос, модифицирање или користење за било каква јавна или трговска цел без претходна согласност од Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. Врски со други сајтови – Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје не сноси одговорност за информациите кои се содржат во сајтовите кон кои има хиперврски. Правни аспекти – Со важечкото законодавство и конкректните одредби на Договорот, информациите објавени на оваа веб страна не се и не можат да бидат интерпретирани како понуда, реклама, или друг трговски метод. Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје не сноси одговорност за настанати штети и загуби на добивки од неточни информации објавени на сајтот или на некој од сајтовите на кој тој ги препраќа или неправилна интерпретација Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје не гарантира непречен и постојан пристап на овој сајт и го задржува правото да ја прекине секоја врска.

За да се подобри корисничкото доживување, на вашиот уред се зачувуваат мали фајлови т.н cookies. Со самото користење Вие се согласувате за употребата на cookies од наша страна и не се однесуваат за прибирање на личните податоци, бидејќи не содржат никакви информации за идентификување на корисникот. Податоците кои се прибираат се за статистички цели и се однесуваат за подобро користење на оваа веб страна. Користењето на колачиња има повеќе намени и тоа, реклама, анализа, истражувања и заштита. Колачињата имаат за цел да го потврдат Вашето користење на веб страната, обезбедување на содржини преку насочено рекламирање, обезбедување на подобро искуство, подобрување на понудените услуги.

Податоци од Македонско Кредитно Биро

МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со ваша претходна писмена согласност.
Имате право на увид на податоците кои се водат во МКБ, како да ја оспорите точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
МКБ не носи одговорност заради податоците содржани во извештајот или за било каква неповолна активност преземена од Корисникот на податоци спрема Вас, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да Ви наштети Вам или на давателот на податоци или на корисникот на податоци.
МКБ ги брише Вашите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
Имате право со писмена изјава да ја повлечете оваа согласност.

Политика за приватност

Политиката за приватност има за цел да ја појасни праксата на компанијата поврзани со личните податоци кои ги обезбедувате на веб страната на ФД ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје www.iutecredit.mk, нејзините поддомени или пак, лично. Личните податоци можат да се чуваат и обработуваат за маркетиншки или статистички цели, или пак, за подобрување на понудените услуги. Со користење на оваа веб страна, корисниците ја даваат својата согласност за користење на тие податоци од страна на ФД ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ. Корисниците кои ги доставиле своите податоци имаат право на пристап до податоците поврзани со нив и имаат право на приговор против нивна обработка.

Прибирање на информации

ФД ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ обработува податоци кои се доброволно дадени од страна на посетителите. Дадените информации може да се однесува на вашето име, email адреса и број на телефон. Ние ги собираме следните видови на информации:

  • Ги регистрираме посетите на веб страната, IP адресата, пребарувачот кој се користи, кое време е извршен пристапот и страниците кои ги посетувате
  • Информации кои доброволно ги имате доставено преку онлајн формата, кредитни апликации
  • За квалитетно искуство и пребарување на посетителот, користиме cookies (“Колачиња”) или мали слики кои се транспарентни кои ни помагаат да ја проследиме активноста на корисниците на одредени веб страни
  • Информации кои ги добиваме од компаниите кои се поврзани со нас или од трети страни како што се агенциите за следење на задолжувањето, рејтинг агенции и сл.
  • Информациите со извршените трансакции со нас ( историја на плаќања, состојба на кредитите, и останати информации кои Вие ги давате кога го контактирате Нашиот сектор за грижа на корисници.

Користење на информациите

ФД ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ги користи Вашите лични информации за:

  • Процесирање на кредитното барање
  • Верификација на Вашиот идентитет и кредитната историја, се со цел да се продолжи со кредитното барање
  • Проверка на Вашата кредитна историја и Вашиот работен статус
  • Процесирање на плаќањата и одржување на базата на податоци.

Можно е да дадете лични податоци со цел пристап кон веб страната до одредени содржини, регистрација на веб страната. Имаме право да ги користиме Вашите лични податоци за промотивни и маркетинг цели, преку телефон, СМС порака, или пак, e-mail адеса, или друг комуникациски медиум, за услугите и производите кои ги нудиме. Доколку сакате да ги промените личните податоци кои ги имате доставено Ве молиме контактирајте не. Доколку не сакате повеќе да добивате пораки од нас, можете во кое било време да побарате од нас да престанеме да ви ги испраќаме пораките преку e-mail адреса, СМС порака или друг комуникациски медиум. Сигурност на информациите

ФД ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ користи SecureSocetsLayer (SSL) протокол кој обезбедува подобра заштита на информациите, и ги енкриптира истите.

Промена во Политиката на приватност ФД ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ го задржува правото да изврши промени на оваа Политика за приватност во секое време. Датумот на измената ќе биде прикажан на оваа страница. Измените ќе стапат на сила од денот на последната измена. Периодично проверувајте ја Политиката на приватност се со цел да бидете подобро информирани. Заштита на приватноста на деца Оваа веб страна не е наменета за лица на возраст под 18 години и нивните податоци нема да се прибираат. За било какви прашања поврзани со Политиката за приватност и користењето на Вашите лични податоци, Ве молиме контактирајте не преку:

– E-пошта: info@iutecredit.com

– Телефон: 02 3149 999

Лични податоци Шифра на контролор: 2166

 

Општи услови