13 333 Работно време: 24/7 24/7 Viber

                                       

ИутеКредит Македонија

Кои се условите за аплицирање?

Може да аплицираат сите државјани на Македонија со возраст од 18-75 години, со валидна лична карта или пасош и трансакциска сметка.

Кредитите се одобруваат на лица кои се вработени, пензионери или се невработени лица кои имаат редовен месечен прилив на средства за што треба да приложат извод од банка за последните 3 месеци.

Додаток за трето дете или постојана парична помош од државата не се смета како важечки прилив или како дополнителен месечен прилив.

Кои документи се потребни за кредит?
За разгледување на барањето за кредит треба да доставите само валидна лична карта или пасош. Пожелно е да го знаете и бројот на вашата здравствена картичка, кој е наведен и во вашата здравствена легитимација.
Какви кредити нудите?

Имаме кеш кредити и наменски кредити за лица од 18 до 75 години.

Кеш кредити – ги исплаќаме на трансакциска сметка или на наша Mastercard картичка:

 • Износ од 3.000 до 250.000 денари
 • Рок на отплата од 1 до 48 рати

Наменски кредити – кај нашите партнери купувате конкретен производ (мобилен, велосипед, апарати за домаќинство, стоматолошки услуги, итн.), кај нас плаќате рати:

 • Износ од 3.000 до 150.000 денари
 • Рок на отплата од 1 до 36 рати
Како да аплицирам за кредит?

Може да аплицирате:

 • преку нашата MyIute апликација
 • на нашата веб страна на следниот линк https://iutecredit.mk/application/
 • во нашите експозитури во:
  • Скопје – бул. Партизански Одреди бр.14А-4
  • Скопје – ул. 1732 бр.4, Комплекс Парк Резиденс
  • Скопје – ул. Кемал Сејфула бр.2б
  • Скопје – бул. Јане Сандански бр.79А
  • Тетово – ул. Маршал Тито бр.58
  • Куманово – ул. Маршал Тито бр.1
  • Битола – ул. Никола Тесла бр.51
  • Струмица – ул. Благој Мучето бр.1
  • Штип – ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11
  • Кавадарци – ул. Илинденска бр. 53 Кавадарци
 • кај нашите трговски партнери, кои можете да ги видите на следниот линк https://iutecredit.mk/partners/ и со кои имаме склучено договор за соработка
Како да го потпишам договорот за кредит?

Договорот за кредит може да се потпише:

 • електронски, со најава на мобилната MyIute апликација
 • преку смс код кој корисникот го добива при најавата, при што потврдува електронско потпишување на договорот кој му е на увид преку самата апликација
 • во нашите експозитури во:
  • Скопје – бул.Партизански Одреди бр.14А-4
  • Скопје – ул. 1732 бр.4, Комплекс Парк Резиденс
  • Скопје – ул. Кемал Сејфула бр.2б
  • Скопје – бул. Јане Сандански бр.79А
  • Тетово – ул. Маршал Тито бр.58
  • Куманово – ул. Маршал Тито бр.1
  • Битола – ул. Никола Тесла бр.51
  • Струмица – ул. Благој Мучето бр.1
  • Штип – ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11
  • Кавадарци – ул. Илинденска бр. 53 Кавадарци
 • за наменски кредит кај нашите трговски партнери https://iutecredit.mk/partners/ со кои имаме склучено договор за соработка
За колку време ќе ги имам средствата?

За 10 минути при исплата на нашата Mastercard картичка.

За 30 минути при исплата на банкарска сметка по одобрување на кредитот, или неколку дена што зависи од банката во која е вашата сметка и времето во кое аплицирате за кредитот.

Како и каде да платам рата?

Датумот кога треба да платите, вашиот клиентски број и сметките се наведени:

 • на картончето кое ви го даваме при потпишување на договор во експозитура или кај трговски партнер,
 • во смс пораката со која ве известуваме дека кредитот е одобрен

На уплатницата задолжитено во цел на дознака наведете го вашиот клиентски број и ЕМБГ на корисникот на кредит.

На следниве банкарски сметки може да ги платите вашите доспеани обврски:

 • Комерцијална Банка 300000004121566
 • Стопанска Банка АД Скопје 200003209385836
 • Пошта на сметка на Халк Банка 270072212900120
 • Халк Банка – 270072212900120
 • Уни Банка 240010110632845
 • НЛБ Банка 210072212900307
Како да го дознаам мојот клиентски број?

Клиентскиот број е содржан во:

– насловот од рамковниот договорот за кредит кој сте го потпишале во експозитура, кај партнерите или во вашата MyIute апликација.

– секоја СМС порака со која ве известуваме дека:

o   кредитот ви е одобрен или

o   ви доспева рата за плаќање

Дали можам да направам предвремена отплата на кредитот?

Да, може да го вратите кредитот и предвремено во било кој момент.

За да ви ги појасниме деталите за предвремената отплата контактирајте нѐ:

– Телефонски на 13 333

– Преку е-маил на: info@iutecredit.mk

– Во некоја од нашите експoзитури во:

 • Скопје – бул. Партизански Одреди бр.14А-4
 • Скопје – ул. 1732 бр.4, Комплекс Парк Резиденс
 • Скопје – ул. Кемал Сејфула бр.2б
 • Скопје – бул. Јане Сандански бр.79А
 • Тетово – ул. Маршал Тито бр.58
 • Куманово – ул. Маршал Тито бр.1
 • Битола – ул. Никола Тесла бр.51
 • Струмица – ул. Благој Мучето бр.1
 • Штип – ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11
 • Кавадарци – ул. Илинденска бр. 53 Кавадарци
Дали можам да ја одложам уплатата на месечната рата?

Може да го одложите плаќањето на рата за дополнителни 17 дена, со еднoкратен надомест од 300 денари.

Овој износ од 300 денари станува дел од рата и мора да се плати со ратата која се одложува.

За да направите одложување контактирајте нѐ:

– Телефонски на 13 333

– Преку е-маил на: info@iutecredit.mk

– Во некоја од нашите експoзитури во:

 • Скопје – бул. Партизански Одреди бр.14А-4
 • Скопје – ул. 1732 бр.4, Комплекс Парк Резиденс

 • Скопје – ул. Кемал Сејфула бр.2б

 • Скопје – бул. Јане Сандански бр.79А

 • Тетово – ул. Маршал Тито бр.58

 • Куманово – ул. Маршал Тито бр.1

 • Битола – ул. Никола Тесла бр.51

 • Струмица – ул. Благој Мучето бр.1

 • Штип – ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11

 • Кавадарци – ул. Илинденска бр. 53 Кавадарци

Како можам да ја проверам состојбата на кредитот?

Во секое време може да имате увид во износот на ратата, датумот кога треба да платите и состојбата на секој ваш кредит со најава на мобилната MyIute апликација.

Кликнете на Myiute и внесете го датумот на раѓање и смс кодот за пристап кон податоците.

Како да знам дека ми е платена ратата и дали мојот кредит е затворен?

Во секое време може да проверите дали вашиот кредит е затворен со Myiute

Кликнете на MyIute апликација и внесете го датумот на раѓање и бројот на вашиот кредит за пристап кон податоците. Доколку кредитот е затворен во сите полиња стои 0 (нула).

Каде се наоѓаат експозитурите и кога работат?

На следниов линк се адресите и локациите на експозитурите, како и работното време на секоја од нив https://iutecredit.mk/contact/

За што можам да ја користам MasterCard картичката на ИутеКредит?

Со MasterCard картичка во секое време може:

– да повлекувате готовина на сите банкомати во земјава и странство

– без провизија да вршите плаќање онлајн или на сите ПОС терминали во земјава и странство:

 • во супермаркети, бензински станици, бутици, продавници, ресторани, кафичи, фризерски и козметички салони, градинки, училишта, туристички агенции, итн.
 • плаќање на сите режиски трошоци, на пример ЕВН, Водовод, Телеком, ВИП, итн.
 • хотели во Македонија и странство
 • страници за групни попусти, карти за концерти, веб шопинг и плаќање сметки
 • нарачки и плаќање на интернет (пример: Ali Express, Amazon, Ali Baba, Booking, Wizz Air, Ebay, etc.)
Како да аплицирам за ИутеКредит MasterCard?

MasterCard картичката можете да ја добиете со секоја одобрена апликација за кредит.

Картичката треба да се подигне физички во некоја од нашите експoзитури:

 • Скопје, бул. Партизански Одреди бр.14А-4
 • Скопје, ул. 1732 бр.4, Комплекс Парк Резиденс
 • Скопје – ул. Кемал Сејфула бр.2б
 • Скопје – бул. Јане Сандански бр.79А
 • Тетово, ул. Маршал Тито бр. 58
 • Куманово, ул. Маршал Тито бр.1
 • Битола, ул. Никола Тесла бр.51
 • Струмица, ул. Благој Мучето бр.1
 • Штип, ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11
 • Кавадарци – ул. Илинденска бр. 53
Кој е мојот PIN за картичката?

Со MasterCard картичката добивате и плик во кој имате лист со детални инструкции како да постапувате со вашиот PIN.

На десниот агол се наоѓа фолија, која треба да се одлепи и да се приближи до бела површина. Веднаш ќе се прикажат 4 бројки – кои се вашиот PIN.

Внимавајте да не го загубите бидејќи не постои можност за промена на вашиот PIN.

Како да ја проверам состојбата на MasterCard картичката?

Проверка на вашата состојба на картичка можете да направите со повик на 13 333, 02 3149 999.

Зошто не можам да повлечам средства од банкомат?

Има две можности зошто вашата транскација не се рализира:

– банкоматот да нема доволно средства за сумата која ја барате, обидете се на друг најблизок банкомат.

– сте побарале повисока сума која ја немате на располагање*

 

*со секоја сума која сакате да ја подигнете, се пресметува и задржува одредена провизија, согласно Условите за аплицирање и Тарифникот кои се истакнати на веб страницата.

Банкоматот ми ја задржа картичката. Како да ја добијам назад?

Доколку го погрешите вашиот PIN 3 пати, банкоматот ќе ја задржи вашата картичка. Во овој случај веднаш контактирајте нѐ на 13 333 или 02 3149 999 и советникот за клиенти кој ќе ви даде инстукции како да ја добиете картичката назад.

Мојата картичка е украдена/ загубена. Што да правам?

Во случај на загубена/украдена картичка, итно побарајте нѐ на 13 333, 02 3149 999 со цел привремено да ја блокираме вашата картичка за да ги заштитиме вашите средства од евентуална злоупотреба.

Доколку картичката се пронајде, побарајте нѐ и ќе ја одблокираме картичката. Доколку во рок од 30 дена не се јавите за да се одлогира картичката, блокирањето станува перманентно и ќе мора да добиете нова картичка на која ќе се префрлат остатокот од вашите расположливи средства.

Може ли да го сменам датумот за плаќање на ратата?

Датумот на плаќање не може да се смени. Секогаш е на истиот датум секој месец, за да можете да го испланирате месечниот буџет.

Во случај да имате активен кредит за кој доцните со плаќање, може да побарате нов договор за реструктуирање на тој кредит во нашите експозитури или на телефон 13 333.

Ако вашиот договор е раскинат и не можете да ги платите ратите и пеналите за кредитот, нашиот тим е на располагање да ви понуди нов реструктуриран кредит под посебни услови и за овој кредит може да закажете консултација на 02 3149 993.

Каде да се обратам ако имам поплака?

Доколку имате барање или поплака ви стоиме на располагање:

 • во нашите 10 експозитури во Скопје, Куманово, Тетово, Битола, Струмица, Штип и Кавадарци
 • на нашиот контакт број 13 333
 • на е-маил: poplaki@iutecredit.mk
Што ќе се случи ако доцнам со плаќање на ратите?

Во ваш најдобар интерес е да не го одложувате плаќањето на ратите и да не доцните, бидејќи се изложувате на дополнителни трошоци.

Доколку доцните со плаќање на ратите, како што е наведено во член 5 во вашиот договор, во зависност од деновите на задоцнување ќе ви бидат пресметани: камата за доцнење, СМС-и за известување за доцнења (300 ден.), писмени опомени кои ќе пристигнат на вашата домашна адреса (износи од 900, 1200, 1500 или 4800 ден.).