13 333 Работно време: 24/7 24/7 Viber

Мисија

Креираме исклучително корисничко искуство во финансирањето на физички лица преку надминување на очекувањата на нашите корисници.

Визија

Потребата од услуги за брзо финансирање и пристап до пари ќе продолжи и во иднина. Ние сме дел од таа иднина, а исклучителното корисничко искуство кое го нудиме е причината поради која корисниците се враќаат кај нас.