Ексклузивна можност за брз наменски кредит до 120 000 денари на 36 месечни рати за лица кои се хонорарно вработени

Почнувајќи од месец декември, ИутеКредит и Нептун нудат можност за микрофинансирање до 120 000 денари на 36 месечни рати за лица кои се вработени на одредено време, како:

  • Лица кои работат хонорарно, со договор на дело, авторски договор или други договори за извршување на работа со кои физичкото лице остварува приход
  • Самовработени лица

Лицата кои се вработени на одредено време, отсега може да одберат бела техника, компјутери, мобилни телефони и многу други производи во продажните салони на Нептун и истите да ги платат одложено на рати преку ИутеКредит.

Аплицирање и услови

Аплицирањето за плаќање на рати преку ИутеКредит е само неколку минути и директно во продажните салони, кои се застапени во повеќе градови. За аплицирање потребно е лицето да е полнолетно и да е македонски државјанин.

Потребна документација за аплицирање:

  • Важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош)
  • Извод од банка не постар од 1 месец кој докажува прилив на сметка во последните 3 месеци

Одобрувањето за кредит се добива веднаш и е во зависност од кредитната способност на лицето кое што аплицира.

По одобрувањето клиентот може веднаш да замине со посакуваниот производ. Затоа, посетете ги продажните салони на Нептун и аплицирајте за плаќање на рати преку ИутеКредит.

Контактирајте нè на 13 333 или посетете нè во нашите експозитури доколку сакате да добиете информативна пресметка на определен износ.