ИутеКредит од овој месец го зголеми износот на кредит со период на отплата 12 месеци, од 30 000 на 40 000 денари, излегувајќи во пресрет на зголемените потреби на клиентите.

За кредит во износ од 40 000 денари може да аплицираат сите нови и постоечки клиенти и да го вратат на 12 еднакви месечни рати за чијшто износ може да се направи брза пресметка онлајн на www.iutecredit.mk.

Сите заинтересирани, потребните парични средства ги добиваат веднаш, 24/7 од било каде, со исплата на Mastercard картичката од ИутеКредит која се добива со секоја одобрена апликација за кредит направена онлајн или во експозитурите на ИутеКредит низ државата.

За кредит до 40 000 денари на 12 месеци може да аплицираат сите граѓани на возраст од 18 до 75 години, со податоци од документ за лична идентификација, како лична карта, пасош и ЕЗБО број или потврда за редовни месечни примања кои не се социјална помош.

За сите дополнителни прашања или потребни информации во врска со можностите за кредитирање, ИутеКредит има контакт центар кој работи 24/7 и може да се добие на телефонскиот број 13 333, е-мејл адресата info@iutecredit.mk или на Facebook