Финансиското друштво Иуте Кредит Македонија со своето две и пол годишно постоење и делување на македонскиот пазар настојува да придонесе во економијата и ликвидноста на државата.

Во оваа ситуација за време на криза кога таквиот придонес е најпотребен, ИутеКредит изврши навремено плаќање на данокот на добивка по годишен даночен биланс во износ од 7,7 милиони денари, како и дополнително месечно аконтативно плаќање на данокот на добивка за 2020 година.

Исто така, во текот на 2019 ФД ИутеКредит изврши плаќање од 9,6 милиони денари по основ на даночни обврски