Почитувани клиенти, Ве известуваме дека од 18.12.2020 година, во примена се новите општи услови за кредитирање на ФД Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје. Истите се достапни на следниот линк.