Талин, Естонија, 16 ноември 2021 година. IuteCredit Europe („ICE“), водечка европска групација за лични финансии, денеска објави неревидирани резултати за 9M/2021.

„IuteCredit оствари одлични резултати и инвестираше во идни технологии и раст во првите девет месеци од 2021 година. Притоа, внесовме значителен дел од вишокот на ликвидни средства (15 милиони евра до крајот на вториот квартал) во продуктивно кредитно портфолио. Во исто време, нашиот сопствен капитал се зголемува и обезбедува заштита на капиталот на сопствениците на обврзници од ризикот настанат со кредитирање на индивидуални клиенти. Заклучно со 30-ти септември 2021 година, IuteCredit има 150 илјади индивидуални клиенти, кои продолжиле да ги враќаат своите кредити редовно. Од клиенти со раскинати договори, IuteGroup враќа во просек 40% од главниот износ во готовина во првите 180 дена по неисполнувањето на обврските.Последно, но не и најмалку важно, искусивме огромна доверба од инвеститорите кога нашата првично планирана понуда за обврзници од 50 милиони евра беше надмината за 35 милиони евра, додека купонот на обврзницата беше намален на 11%. Задоволни сме од позитивниот оперативен готовински тек, зголемената побарувачка на клиентите и понудата од пазарите на капитал.

Врз основа на постигнатите приходи и структурата на билансот на состојба, уверени сме дека ќе ги зголемиме консолидираните приходи на IuteGroup во целата 2021 година на 60 милиони евра ( надминувајќи ги првично планираните 55 милиони евра) како и нето добивката во согласност со првичната прогноза од над 6 евра милиони“, изјави Тармо Силд, извршен директор на Групацијата на IuteCredit.

Целосниот неревидиран извештај за 9M/2021 е достапен на iutecredit.com/reports.