ИутеКредит Македонија е финансиско друштво со најголема доверба и најтранспарентна политика на прикажување на сите трошоци поврзани со кредитирањето, според најновото истражување на порталот Фактор.

Во период од 10 ноември до 15 декември 2022 година, како дел од практичната анализа на Фактор вклучени се неколку финансиски друштва меѓу кое и ИутеКредит. Сумата која е подигната кај сите е иста, 30 000 денари на 6 месечни рати. Анализата се фокусира на вкупните трошоци кои ги вклучува кредитот, вкупната сума за враќање како и трошоците за предвремена отплата.

Дополнително, истражувањето се осврнува и на целиот процес на апликација и одобрување на кредитот.

По сите овие параметри, ИутеКредит Македонија предничи во однос на конкуренцијата – најниска камата и најниски вкупни трошоци. Бeз дополнителни трошоци и услуги за кои клиентот нема можност да одлучува како што е случај кај некои од останатите финансиски друштва. Вкупните трошоци по кредитот се најниски во ИутеКредит, а исто така, и трошокот за предвремено враќање на кредитот е најмал во согласно правото за откажување на кредитот во рок од 14 дена.

Од технички аспект, во однос на самиот процес на апликација, евидентно е дека иако тој се одвива онлајн или преку мобилна апликација, нивото на заштита е високо.