Може да аплицираат сите државјани на Р. Македонија со возраст над 18 години, со валидна лична карта или пасош и трансакциска сметка, кои се вработени или невработени лица кои имаат редовен месечен прилив на средства со приложување на извод од банка. Додаток за 3то дете или постојана парична помош од државата не се смета како доволен дополнителен месечен прилив.

Онлајн на веб страната на Иуте Кредит www.iutecredit.mk

Лично во нашите експозитури во Скопје на бул. Партизански Одреди бр.14А-4, во Тетово ул. Маршал Тито 58, во Куманово ул. Маршал Тито бр.1, во Битола ул. Никола Тесла, бр. 51, во Струмица ул. Благој Јанков Мучето, бр. 1 или во Штип ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11

Во продажните места со кои Иуте Кредит има склучено договор за соработка.

Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје нуди потрошувачки кредити во готово или преку трговска мрежа, во износ од 3.000 до 80.000 денари и со рокови на отплата од 1 до 12 месеци.

Во рамки на нашето работно време, секој работен ден од 08:00 - 20:00, сабота од 09:00 - 20:00, и недела од 10:00 - 18:00 часот, одговор по апликација за кредит се добива максимум во рок од 30 минути.
За разгледување на барањето за кредит треба да доставите само валидна лична карта или пасош. Пожелно е да го знаете и бројот на вашата здравствена картичка или легитимација.
Договорот за кредит може да се потпише електронски, согласно Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис, и тоа со внесување на уникатен СМС код директно на веб страната по добиени инструкции на е-мејл. Договорот може да се потпише и директно во нашите експозитури во Скопје на бул. Партизански Одреди бр.14А-4, во Тетово на ул. Маршал Тито 58, во Куманово на ул. Маршал Тито бр.1, во Битола на ул. Никола Тесла, бр. 51, во Струмица на ул. Благој Јанков Мучето, бр. 1, во Штип на ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11 или кај нашите трговски партнери со кои имаме склучено договор за соработка.
Во моментов, исплатата на одобрениот износ е можна само во работни денови на Банките.
Плаќањето на доспеаните обврски се врши на некоја од следниве сметки: 210-0722129003-07 во НЛБ Банка АД Скопје, 300-0000041215-66 во Комерцијална Банка АД Скопје, 200-0032093858-36 во Стопанска Банка АД Скопје, 240-0101106328- 45 во Уни Банка АД Скопје или 370-0012002337-96 во Пошта и Еуростандард Банка. Во уплатницата за цел на дознака треба да се наведе бројот на кредит (5 или 6 цифри). Бројот на кредит, датумот за уплатите и деталите за сметките се наведени на: - картончето кое ви го даваме при потпишување на договор во експозитура или кај трговски партнер, - смс пораката со која ве известуваме дека кредитот е одобрен, при аплицирање на веб
Доколку не сте во можност да извршите уплата на месечната рата навремено, Ви нудиме опција за одложување на датумот на уплата на дополнителни 17 денови со еднократен надомест од 300 денари кој се засметува во износот за уплата. За да ја искористите оваа услуга потребно е да нѐ контактирате на телефон: 02 3149 999, 044 349 999, е-пошта: info@iutecredit.mk или во некоја од нашите експозитури во Скопје на бул. Партизански Одреди бр.14А-4, во Тетово на ул. Маршал Тито 58, во Куманово на ул. Маршал Тито бр.1, во Битола на ул. Никола Тесла, бр. 51, во Струмица на ул. Благој Јанков Мучето, бр. 1 или во Штип на ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11.
Да. Кредитот можете да го вратите и предвремено во било кој момент. Контактирајте нѐ директно за оваа можност на телефон: 02 3149 999, 044 349 999, е-пошта: info@iutecredit.mk., или во некоја од нашите експозитури во Скопје на бул. Партизански Одреди бр.14А-4, во Тетово на ул. Маршал Тито 58, во Куманово на ул. Маршал Тито бр.1, во Битола на ул. Никола Тесла, бр. 51, во Струмица на ул. Благој Јанков Мучето, бр. 1 или во Штип на ул. Ванчо Прке бр.1, локал 11.
Доколку не направите уплата согласно амортизациониот план, ќе ве контактираме да ве потсетиме и тоа преку смс, телефонски повик или преку писмена опомена. Задоцнувањето генерира камати за задоцнето плаќање и останати механизми за присилна наплата. Доколку имате долгорочни финансиски проблеми контактирајте не да најдеме конкретно решение за настаната ситуација. 
Да, Иуте Кредит Македонија нуди и наменски потрошувачки кредити преку своите трговски партнери. Листа на партнери со кои имаме склучено договор може да видите тука.