13 333 Работно време: 24/7 24/7 Viber

Мој Иуте

Добредојде John Doe

Број на договор за кредит 247787938

Податоци за твојот кредит

МКД 0

Неплатени долгови

7/1/2019

Ден за плаќање

МКД 344

Износ за плаќање

МКД 445

Преостанат износ

Плаќање

Ќе бидете насочени на страната за услуги за плаќање PayNet. Провизија од 3% ќе биде додадена на износот за плаќање. ВНИМАВАЈТЕ! Наведениот износ е валиден само за плаќања направени СЕГА и САМО преку PayNet.