Eurotec е новоотворена продавница за телевизори, компјутери, смартфони и аксесори.

 

Контакт информации:

Адреса: ул. 100 бр. 70A, Куманово
Тел. +38944613522

Ел. пошта: info@eurotec.mk

https://eurotec.mk/