Работењето на Ривер Софт се базира на долгорочна соработка со најквалитетните странски производители, со нивна подршка тежнеат да го максимализираат потенцијалот на работењето, преку креативен и коректен маркетинг, континуирана обука на вработените, ефикасни цени, кавалитетен сервис и љубезен персонал.

Ривер Софт (River Soft) на својата веб страница и во ценовниците транспарентно ги претставува сите податоци за производите кои ги нудат, како и потребните информации за произоводителите.


https://riversoft.mk