13 333 Работно време: 24/7

Наменски кредит

Кредит до

120 000 денари

Отплата до

24 месеци

Одобрување само

за неколку минути


Аплицирање во

работно време на партнерите

Фиксна каматна стапка 5%

APR: 48.35%*

*Пресметката е направена на износ од 120 000 ден. на 24 месеци

Посетете ги нашите

партнери

КУПУВАЈ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА РАТИ САМО СО ЛИЧНА КАРТА !

Може да аплицирате за наменски кредит, доколку имате:

+18 години

Потврден прилив на постојани приходи

Постојано живеалиште во Македонија

Активна банкарска сметка и број на мобилен телефон

Аплицирај веднаш!

Лични податоци

Име*

Презиме*

Единствен матичен број*

Датум на раѓање*

Твој број на мобилен телефон*

Изјава на клиент за носител на јавна функција*

Износ на кредит

МКД

Период на кредит

месец(и)

Износ на месечна рата од --

Провизија --

Административна такса --

Каматa --

Вкупен износ на кредит --

СВТ% --

*Износот на месечна рата е пресметан согласно избраниот износ на кредит и периодот на отплата. За повеќе детали во врска со кредитот пополнете ја апликацијата за кредит и очекувајте да ве контактираат нашите кредитни референти.