13 333 Работно време: 24/7

СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАПЛАТА

Главни одговорности:

 • Точно и навремено евидентирање на уплати и исплати од клиенти кои се со раскинати договори.  
 • Остварување на повици и/или останата кореспонденција во службата за наплата на долгови.
 • Обезбедување услуги на клиентите во врска со проблемите со наплатата.
 • Обработка на барањата на клиентите за исплата на долг на рати.
 • Обработка и преглед на прилагодувања на извршените уплати.
 • Одговорен за следење и одржување на доделените случаи за наплата. 
 • Одговорен за намалување на деликвенцијата за доделените сметки.
 • Комуникација со агенција за наплата.

Потребно искуство и вештини:

 • Универзитетска диплома
 • Најмалку 2 години претходно искуство во наплата
 • Организиран и фокусиран кон детали
 • Напредни компјутерски вештини особено Ексел
 • Искуство во справување со проблематични клиенти
 • Способност брзо да ги разбере новите проблеми и да донесува ефиканси одлуки кои ќе превенираат губиток на финансиски средства и оперативен и репутациски ризик.
 • Способност за работа под притисок, планирање на личен обем на работа
 • Тимски играч
 • Познавање на англиски јазик и албански јазик
 • Вештини за користење на – Microsoft Оffice
 • Вештини за подготвување извештаи

Компанијата нуди:

 • Атрактивна плата и бонуси
 • Позитивна, динамична и мотивирачка работна атмосфера
 • Можност за стручни и едукативни обуки
 • Договор за вработување на неопределено време, по 6 месеци вработување на определено време во зависност од резултатите на работењето

Испратете своја биографија со работно искуство и вештини на jobs@iutecredit.mk

Вашата апликација ќе биде третирана со строга доверливост. Ќе бидат контактирани само апликантите со потесен избор.